2015 Yılı SRC ODY ÜDY Mesleki Yeterlilik Sınav Tarihleri

2015 Yılı SRC ODY ÜDY Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru Başlangıç Bitiş Tarihleri ve Eğitimden Muaf Başvuru Tarihleri. Başvuru Şartları Koşulları İstenen Belgeler Başvuru Ücretleri

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5, ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) için,

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk üç Mesleki Yeterlilik Sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir. 2015 yılında yapılacak olan 4 üncü sınavın tarihi ise daha sonra ilan edilecektir.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2015 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ

TARİHİ

EĞİTİMDEN MUAF SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

07 ŞUBAT 2015

20 ŞUBAT 2015

17 ŞUBAT 2015

24 NİSAN 2015

08 MAYIS 2015

05 MAYIS 2015

01 AĞUSTOS 2015

14 AĞUSTOS 2015

11 AĞUSTOS 2015

 

1- 04 NİSAN 2015 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 06 Şubat 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 04 Nisan 2015 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 17 Şubat 2015 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

04 Nisan 2015 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç 27 Şubat 2015 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

2- 27 HAZİRAN 2015 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 22 Nisan 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 27 Haziran 2015 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 05 Mayıs 2015 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

27 Haziran 2015 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç 15 Mayıs 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

3- 17 EKİM 2015 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 31 Temmuz 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 17 Ekim 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 11 Ağustos 2015 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

17 Ekim 2015 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç 21 Ağustos 2015 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

AÇIKLAMA :

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

1- Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

3- ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1- Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2- Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.
3- Sınav ücreti, 35.00 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası İnternet Şubesi e-devlet ödemelerinden veya Halkbankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilatlar kısmından ödenebilir. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 16.00 Tl. ücretini de aynı şekilde ödemeleri halinde kartları basılarak adreslerine gönderilecektir.
4- Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:

• Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr
internet adresinden temin edilebilmektedir.)
• Yüksekokul diploması veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı
veya onaylı örneği,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
• 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),

EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ
• I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
• II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
• III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
• IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
• V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
• VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
• VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
• VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
• IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
• X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
• XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
• XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
• XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)

AÇIKLAMALAR:

1- Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının 250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup, adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.
2- Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.
3- Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.
4 -Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

15 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Hakkımızda

JetNetCity 1997 yılından bu yana hizmet vermektedir. Yıllar boyunca tüm müşterilerimizin beğeni ve saygısını kazanarak yolumuza devam ettik. Bu çabayı halen göstermekteyiz.

Bize Bağlı Kalın:

    

İletişim

JetNetCity Hakkında Genel Bilgi İletişim için:
  info (@) jetnetcity.com
  +90.262.331.70.05
  Belsa Plaza No.159